Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkody górnicze X

II SA/Sz 638/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

1-4 Ordynacji podatkowej w związku z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze poprzez niezastosowanie ww. przepisów, mimo iż należność określona decyzją...
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dotyczące zobowiązań podatkowych a określone tymi przepisami uprawnienia organów...