Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Wa 917/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Stosownie do § 3 powołanego przepisu, sądy...

III SA/Łd 483/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-05

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Katalog skarg na określone w art. 3 § 2 p.p.s.a. działania organów administracji...

II SAB/Ol 46/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-06

w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

VII SA/Wa 1641/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-05

przepisu art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z której wynika, iż warunkiem sine qua non uchylenia decyzji z powodu naruszenia przepisów...
2003 r. sygn. akt I SA/Gd 199/00, 'Przegląd Podatkowy' 2004, nr 1, s. 43). Skarżąca Spółka podnosząc zarzut naruszenia art. 10 k.p.a. nie wskazała na żaden związek...