Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SAB/Wa 760/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Wobec tego z bezczynnością organu mamy do czynienia wówczas...

II SA/Wa 2182/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

wolnymi od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a., jest, zdaniem NSA, okoliczność, że takie rozwiązanie zostało już wyraźnie przyjęte w art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej...

III SA/Gl 523/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-17

w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (pkt 4). Oznacza to, że sąd w ramach kontroli danego...

III SA/Gl 522/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-17

określonego w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

III SA/Gl 525/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-15

w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

III SA/Gl 524/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-15

określonego w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

III SA/Gl 520/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-17

, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Oznacza to, że sąd w ramach kontroli danego aktu...

III SA/Gl 521/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-17

- Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Oznacza to, że sąd w ramach kontroli danego aktu lub czynności zobowiązany...

III SA/Gl 653/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-31

postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...

III SA/Gl 311/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-29

określonych w działach IV,V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r poz.613, z późn. zm.) postępowań o których mowa w dziale V...
1   Następne >   2