Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

II SAB/Wa 452/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-05

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a. pisemne interpretacje przepisów prawa...

V SA/Wa 4440/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-18

., poz. 267, dalej: 'K.p.a.') oraz na podstawie art. 55 § 2 art. 62 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm...
. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), który stanowi, iż województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych...

I OSK 961/09 - Wyrok NSA z 2010-01-06

czynności na gruncie analogicznych do art. 58 i art. 64 k.p.a. przepisów ordynacji podatkowej (art. 162 i art. 169) wypowiedział się powiększony skład NSA, przesądzając...

III SAB/Gl 9/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-16

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r...