Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SAB/Lu 56/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-12

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz postępowań...

II SA/Lu 18/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-18

art. 165 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z rozbieżnością w powierzchni przedmiotowej...
działki wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za lata 2004-2008., Pismem z dnia 8 września 2009...

II SA/Wr 339/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-31

oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV,V,VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935...

II SA/Wr 338/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-31

. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV,V,VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...

II SA/Lu 974/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-24

do zastosowania art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, który przewiduje trzyletni okres na wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie. Opłata adiacencka - zdaniem organu - stanowi...