Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

SA/Sz 1671/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-09

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627/ oraz / oraz art. 67 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. ze zm...
opłaty, ani umorzyć jej., W ocenie Marszałka chociaż strona wykazała zaistnienie ważnego interesu podatnika, o którym mowa w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej, to organ...

II SA/Sz 1371/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-08

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., § 2a...

II SAB/Rz 20/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-23

', postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa...

I OSK 517/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

wyłącznie wtedy, gdy zaskarżony organ, mimo ustawowego obowiązku, nie podejmuje w terminie określonym w k.p.a. /ordynacji podatkowej/ rozstrzygnięcia, podlegającego...
lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, pkt 4a) - pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, pkt 5) - akty prawa miejscowego...

I OSK 1084/06 - Wyrok NSA z 2007-04-05

, w którym już od 1 września 2003 r. w art. 150 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej przyjęto takie rozwiązania. Skoro więc w obu wskazanych wyrokach zwierających wiążącą dla Wojewódzkiego...
administracyjnym ogólnym zarówno z trybem doręczania tych pism w postępowaniu przed sądem powszechnym, jaki i z trybem obowiązującym w postępowaniu podatkowym...

II SA/Wa 1587/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-09

jest widoczne na pierwszy rzut oka (por. B. Gruszczyński w: 'Ordynacja podatkowa. Komentarz', praca zbiorowa, Wydawnictwo LexisNexis, Wydanie 5, 'Wielkie Komentarze', str...