Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

przepisów intertemporalnych dotyczących nowelizacji ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi postępowania o odszkodowanie wszczęte przed dniem 1 września 2004 r. ulegają...
intertemporalnych dotyczących nowelizacji ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi postępowania o odszkodowanie wszczęte przed dniem 1 września 2004 roku ulegają umorzeniu...

I OSK 1018/10 - Wyrok NSA z 2011-04-29

niekonstytucyjności art. 160 § 1 k.p.a. i art. 260 § 1 Ordynacji podatkowej - w części ograniczającej odszkodowanie do rzeczywistej szkody, można odnieść jedynie do szkód...