Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

VI SA/Wa 2221/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

. 107 § 1, art. 108 § 1 i art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy...
, że w sytuacji bezskuteczności egzekucji z majątku spółki i zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, uzasadnione było wydanie orzeczenia...

VI SA/Wa 2222/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

. 107 § 1, art. 108 § 1 i art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 2 i 3 ustawy...
, że w sytuacji bezskuteczności egzekucji z majątku spółki i zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, uzasadnione było wydanie orzeczenia...

II GSK 861/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

odwołał się do przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe powstające z dniem doręczenia decyzji organu (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji...
, zarzucając jej obrazę przepisów prawa przez niewłaściwą interpretację i błędne zastosowanie przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm...

II GSK 963/09 - Wyrok NSA z 2010-11-17

się na art. 68 § 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdził...
decyzji konstytutywnej. W związku z tym obowiązek ten przekształcił się w zobowiązanie podatkowe, do którego ma zastosowanie art. 70 Ordynacji podatkowej, a nie wskazany...

VI SA/Wa 630/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

[...] sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz.800, ze zm.), w związku z przepisami art. 87 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005...
Ordynacji podatkowej. Przyczyną przedawnienia był brak skutecznych działań organów egzekucyjnych, co w konsekwencji podziałało na szkodę wierzyciela., Z uwagi na powyższe...

VI SA/Wa 323/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-15

postępowanie odwoławcze. Powołując się na art. 68 § 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8...
ten przekształcił się w zobowiązanie podatkowe, do którego ma zastosowanie art. 70 Ordynacji podatkowej, a nie wskazany przez ministra art. 68. Wymieniony przepis art. 70 Ordynacji...

VI SA/Wa 322/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-15

z [...] grudnia 2007 r. umorzył postępowanie odwoławcze. Powołując się na art. 68 § 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz...
z tym obowiązek ten przekształcił się w zobowiązanie podatkowe, do którego ma zastosowanie art. 70 Ordynacji podatkowej, a nie wskazany przez ministra art. 68. Wymieniony przepis art...

VI SA/Wa 324/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-15

. 68 § 1 w związku z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdził, że niemożność wydania...
, do którego ma zastosowanie art. 70 Ordynacji podatkowej, a nie wskazany przez ministra art. 68. Wymieniony przepis art. 70 Ordynacji podatkowej minister w swoich rozważaniach...

VI SA/Wa 311/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-05

się do przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe powstające z dniem doręczenia decyzji organu (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...
jej obrazę przepisów prawa przez niewłaściwą interpretację i błędne zastosowanie przepisu art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. tj. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) poprzez...

II GSK 1736/15 - Wyrok NSA z 2017-03-16

wskazała, że skutki decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego winny być oceniane w oparciu o przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz...
. 749 ze zm., dalej: o.p.), nie zaś o przepisy Prawa geologicznego i górniczego. Ordynacja podatkowa będzie miała zastosowanie bezpośrednio na podstawie art. 87 ustawy...
1   Następne >   +2   5