Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Bd 912/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-14

i z tego powodu wad decyzji istotnych w świetle wymogów art. 107 § 3 (odpowiednik art. 210 § 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa; tekst jednolity Dz. U. z 2005 r...