Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 700/07 - Wyrok NSA z 2007-09-14

r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i stwierdził, że Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-B. nie mógł wydać postanowienia z dnia 21 września 2005 r...
Ordynacji podatkowej. Wskazał, że przepis art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej posługuje się określeniem 'niewydania postanowienia w terminie', ale data naniesiona...

I SA/Ol 489/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-14

przekazanie tych środków na rachunek bankowy gminy - na podstawie art. 78 § 1, art. 78 § 3 pkt 3 lit. c, art. 78 § 4 Ordynacji podatkowej,, 2. niewypłacone dotychczas...
. - na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 w zw. z art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Rozpatrując wniosek strony Naczelnik stwierdził jego zasadność w zakresie pkt 1 i pkt 3 i przekazał...

III SA/Wa 844/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

w tym ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749), innymi słowy czy wobec tego w opisanym zdarzeniu przyszłym otrzymane tytułem darowizny...
w związku z uwzględnieniem przepisów działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego...

I SA/Gd 336/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-11

nie może być ograniczony przez przepisy działu IlIa, rozdział 1, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 2. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku...
Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci nieopodatkowania...

I SA/Gd 337/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-11

. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 2. Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku, wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego...
wniosku, przez Spółkę osobową na rzecz wnioskodawcy może być ograniczony przez przepisy działu IlIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji...

I SA/Gd 324/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a -119f Ordynacji podatkowej?, 3) Czy, jeśli zdaniem organu interpretacyjnego oceniając, czy do Wnioskodawcy ma zastosowanie...
podatkowej, tj. art. 119a -119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zastosowanie odroczenia powstania dochodu z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę...

I SA/Gd 325/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-12

osobową na rzecz wnioskodawcy może być ograniczony przez przepisy działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe...
i o których mowa w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, a tym samym korzyści tej wnioskodawca nie może być pozbawiony, niezależnie od okoliczności, na podstawie art. 119a § 1...

I SA/Ol 113/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-03

jest podstaw do oprocentowania jej na podstawie art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Na ww. decyzje skarżąca w dniu 11 grudnia 2017 r. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu...
naruszeniem przepisu art. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, bowiem w ww. decyzji organ nieprawidłowo naliczył oprocentowanie od niezrealizowanej części nadpłaty, na skutek...

III SA/Wa 1502/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę...
optymalizacyjnego. W sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości zastosowania art. 119a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201...

III SA/Wa 1503/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

na podstawie art. 165a § 1 oraz art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej twierdząc, że zdarzenie przyszłe przedstawione w przedmiotowym wniosku jest jednym z elementów zdarzenia...
podatkowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, dalej Ordynacja podatkowa)., W wydanym Postanowieniu I, odmawiając wydania interpretacji z uwagi na rzekomą możliwość zastosowania art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100