Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I SA/Gd 878/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2016-2020., Przywołując treść art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2021 r...
szczególne PPS-1 nie obejmuje upoważnienia do podpisywania korekt deklaracji w podatku od nieruchomości. Przywołując treść art. 80a Ordynacji podatkowej § 1 i 2 Ordynacji...

I SA/Ke 321/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

, art. 219, oraz art. 169 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2020, poz 1325 test jedn.), (dalej: Ordynacja podatkowa) podkreślając...
pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Kolegium pouczyło o sankcji zawartej w treści przepisu art. 169 Ordynacji podatkowej, że niewypełnienie warunku wezwania spowoduje...

II FSK 1504/11 - Wyrok NSA z 2013-04-11

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), poprzez przyjęcie, że wniesienie odwołania (przez pełnomocnika...
) następuje w dacie sporządzenia, a nie w dacie nadania odwołania w placówce pocztowej. Wskazała także na naruszenie art. 137 § 4 Ordynacji podatkowej na skutek...

I FSK 658/20 - Wyrok NSA z 2020-06-19

Obowiązujący przepis art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), mówiący o złożeniu pełnomocnictwa...
zakresie, na wskazany adres korespondencji., Pismem z 17 maja 2018r. działając na podstawie art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r...

I SA/Łd 5/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-18

, że art. 228 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nakłada na organy podatkowe obowiązek wstępnego badania formalnych...
do czynności prawnych., W myśl art. 136 Ordynacji podatkowej strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Stosownie...

I SA/Łd 6/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-18

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nakłada na organy podatkowe obowiązek wstępnego badania formalnych przesłanek...
., W myśl art. 136 Ordynacji podatkowej strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Stosownie zaś do art. 137 §...

I SA/Łd 1/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-18

3.977 zł., Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że odwołanie w imieniu Spółki złożył radca prawny J. K.., Organ wskazał na art. 228 Ordynacji podatkowej, który określa...
decyzji, czy też nie mającą zdolności do czynności prawnych., W myśl art. 136 Ordynacji podatkowej strona może działać przez pełnomocnika, chyba ze charakter czynności wymaga...

I SA/Łd 4/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-18

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nakłada na organy podatkowe obowiązek wstępnego badania formalnych...
do czynności prawnych., W myśl art. 136 Ordynacji podatkowej strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Stosownie...

II FSK 1503/11 - Wyrok NSA z 2013-04-11

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm. dalej Ordynacja podatkowa. Podniesiono, że odpis pełnomocnictwa upoważniał radcę prawnego K.R....
, a nie przed SKO., 6. W złożonym zażaleniu Spółka zarzuciła między innymi naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcia , że wniesienie odwołania...

II FSK 1560/05 - Wyrok NSA z 2006-12-12

Jeżeli małżonkowie, jako strona w rozumieniu art. 133 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, nie ustanowią...
. 145 par. 2 Ordynacji podatkowej nie różnicuje sytuacji prawnej udzielającego i przyjmującego pełnomocnictwo z uwagi na osobę pełnomocnika. Naczelny Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   20