Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: o.p.), po rozpatrzeniu wspólnego wniosku K.M. będącego stroną postępowania...
, że w związku z tym, iż korzyść podatkowa jest osiągnięta po dniu 1 stycznia 2019 r., zastosowanie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej obowiązujące od tego dnia., Organ...

II FSK 466/21 - Wyrok NSA z 2022-04-21

zabezpieczającej., Zdaniem Szefa KAS działanie Wnioskodawców skutkowało osiągnięciem korzyści podatkowej w rozumieniu art. 119a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
zaskarżonego wyroku interpretacja art. 119 gb O.p., wraz z powołaniem się na uzasadnienie projektu zmian do ustawy - Ordynacja podatkowa, wprowadzającym ten przepis...

II FSK 1261/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

w zw. z art. 119d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej 'O.p.') przez błędną wykładnię przesłanki istotności celów...
- Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Sejm RP VIII kadencji Nr druku: 367)., Skoro celem wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej jest ustalenie...

III SA/Wa 3012/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

przyczyn ekonomicznych,, 3. naruszenie art. 121, art. 191 w zw. z art 121 § 1, art. 122, art. 180 § 1 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
, że 'Nie istnieje uzasadnione przypuszczenie wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej, środków ograniczających umowne korzyści lub art. 22c ustawy...