Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

III SA/Gl 1803/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii zażalenia na postanowienie z 6 września 2010 r. postanawia odrzucić zażalenie Postanowieniem z 6 września 2010 t. tutejszy...
się przepisów Ordynacji podatkowej, Pismem datowanym z dnia [...] 2010 r. skarżący, P.R., złożył zażalenie na to postanowienie. Na podstawie zarządzenia z 1 października...

III SA/Gl 930/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-26

Ordynacji podatkowej na skutek zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 stycznia 2012 r. o odrzuceniu zażalenia...
H.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji...

III SA/Gl 1031/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-09

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia: odrzucić zażalenie. Wyrokiem z dnia 27 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił...
Ordynacji podatkowej, Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu 17 stycznia 2011 r. w tym też dniu skarżący został pouczony o trybie i terminie...

III SA/Gl 1790/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-12

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej na skutek zażalenia wniesionego od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 lipca 2012 r. postanawia...
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, Powyższe orzeczenie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia doręczono w dniu...

III SA/Gl 930/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-20

Ordynacji podatkowej na skutek zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 grudnia 2011 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej...
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej., Postanowienie to doręczono skarżącemu dnia 20 grudnia 2011 r., jak wynika ze zwrotnego...

I SA/Gl 94/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie z dnia 10 września 2012 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia...

I SA/Gl 1117/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-24

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie z dnia 27 grudnia 2013 r. o odrzuceniu skargi...
prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 P.p.s.a.)., Nadto, skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach...

I SA/Gl 671/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-16

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił...
lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 ppsa). Dodatkowo, w sprawach obowiązków podatkowych i celnych...

III SA/Gl 930/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-26

Ordynacji podatkowej na skutek zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 stycznia 2012 r. w zakresie ponownego wniosku...

I SA/Gl 151/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-02

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej na skutek zażalenia skarżącego na zarządzenie z dnia 18 stycznia 2012 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   61