Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

III SA/Gl 91/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-23

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej., O terminie rozprawy skarżący i pełnomocnik organu zostali prawidłowo...

I SA/Gl 329/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-28

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego z dnia 30 listopada 2012 r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

I SA/Gl 61/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-19

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s t a n a w i a odmówić...

I SA/Gl 598/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-12

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia...

I SA/Gl 67/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

się przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie wniosku skarżącej o doręczenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 maja 2012 r. wraz z uzasadnieniem...

I SA/Gl 1234/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-03

Sprawa ze skargi M.G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w kwestii wniosku M.G. o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

I FZ 365/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

zachowany, w sprawie powinien bowiem zostać zastosowany art. 170 § 1 i 2 bądź art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201...
w postępowaniu sądowym jest regulowane w przepisach p.p.s.a., nie Ordynacji podatkowej, stąd błędnie pełnomocnik skarżącej usiłuje wywodzić, że powołane przez niego przepisy...

III SA/Po 183/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-06

Sprawa ze skargi M. B., na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] stycznia 2009 roku nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, - na skutek wniosku M. B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt III SA/Po 183/09 postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku /-/ W. Długaszewska

I SA/Gl 1493/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-06

Sprawa ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nieprzystąpienia do egzekucji i zwrotu tytułów wykonawczych postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

III SA/Po 393/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-28

Sprawa ze skargi T. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nieuznania za zasadne zarzutów zgłoszonych w toku postępowania egzekucyjnego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku /-/M. Ławniczak
1   Następne >   +2   +5   11