Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

IV SA/Wa 792/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-11

odpowiadającego drugiej z zasad wynikających z art. 62 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)., Samorządowe Kolegium...
z opisem na przelewie, jednakże z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. W myśl powołanego przepisu, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa...

II SA/Gl 1593/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-22

podatkowa (tekst jednolity: Dz. U., z 2012 r., poz. 749 ze zm. - zwanej dalej Ordynacją podatkową) w zw. z art. 281 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska określił...
opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują między innymi...

II SA/Gl 1567/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-14

instancji wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w trybie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. 2012, poz. 749 z późn. zm...
na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 281 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, Marszałek Województwa [...] określił dla Spółki wysokość opłaty...

II SA/Gl 1551/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-14

opłaty za korzystanie ze środowiska w trybie art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)., W dniu 21 sierpnia...
r. Nr 25 poz. 150 ze zm.). Następnie decyzją z dnia [...]r. nr [...], działając na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 281 ust. 1 ustawy - Prawo...

II SA/Gl 1547/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-13

przez organ pierwszej instancji wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w trybie art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity...
: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. - zwana dalej Ordynacja podatkowa)., W dniu [...] r. Marszałek Województwa [...] wszczął z urzędu postępowanie administracyjne...

II SA/Gl 1566/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-14

instancji wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w trybie art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm...
na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 281 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, określił dla Spółki wysokość zobowiązania podatkowego (opłaty...

FPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-07-17

./ nie są niepodatkowymi należnościami budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 2 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
nr 137 poz. 926 ze zm./, do których ustalania lub określania - w trybie i na zasadach tej Ordynacji - uprawnione są organy podatkowe. Naczelny Sąd Administracyjny...

IV SA/Wa 3216/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-21

przez organ ma odpowiednie zastosowanie art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość...
. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów...

II SA/Gl 1595/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-03

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., zwanej dalej Ordynacją podatkową) w zw. z art. 281 ust. 1 ustawy z dnia, 27...
tej ustawy do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organów podatkowych...

II SA/Gl 1528/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-13

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)., W związku z takim stanowiskiem SKO w dniu [...] r. Marszałek...
.). Następnie decyzją z dnia [...] r. nr [...], działając na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 281 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   68