Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VI SA/Wa 1421/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-14

2019 r.), do nakładania kar pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z z 2020r. poz. 1325 ze zm., dalej 'Ordynacja...
podatkowa'). Z kolei zgodnie z art. 165b § 1 Ordynacji podatkowej, w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązania...

VI SA/Wa 703/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

.), do nakładania kar pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z kolei, zgodnie z art. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa...
. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Prezes Urzędu wskazał, że zgodnie z art. 209w ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, kary pieniężne Prezes Urzędu nakłada w drodze decyzji...

VI SA/Wa 648/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

pieniężnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z kolei, zgodnie z art. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku ujawnienia...
. 165b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ wskazał, że zgodnie z art. 209w ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, kary pieniężne Prezes Urzędu nakłada w drodze decyzji...

VI SA/Wa 702/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-05

postępowania, określonego w art. 165b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 209w ust. 1 Pr.lotn., kary pieniężne Prezes ULC wymierza w drodze...
rozdziału III Ordynacji podatkowej, zgodnie z treścią art. 2 § 1 pkt 1 tej ustawy w ówczesnym brzmieniu. Natomiast po nowelizacji Ordynacji podatkowej na mocy ustawy z dnia...

VI SA/Wa 701/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-05

. 165b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 209w ust. 1 Pr.lotn., kary pieniężne Prezes ULC wymierza w drodze administracyjnej. Oznacza...
podatkowej, zgodnie z treścią art. 2 § 1 pkt 1 tej ustawy w ówczesnym brzmieniu. Natomiast po nowelizacji Ordynacji podatkowej na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r...

VII SA/Wa 655/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

będącego podstawą wydanego orzeczenia, bowiem dotyczy postępowania podatkowego, które toczyło się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa...
stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej a co za tym idzie należy do trzeciej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości. Z mocy zaś art. 205b ust...

VII SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-30

podatkowych, które toczyły się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, nie zaś o przepisy k.p.a., W ocenie skarżącej złożenie skargi...
, wbrew twierdzeniu zawartemu w skardze, można w drodze analogii przywołać rozstrzygnięcia zapadłe na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa, w których to mowa jest o formalnym...

VII SA/Wa 659/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

podstawą wydanego orzeczenia, bowiem dotyczy postępowania podatkowego, które toczyło się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto...
Ordynacji podatkowej, a co za tym idzie należy do trzeciej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości. Z mocy zaś art. 205b ust. 5 w związku z ust. 2...

VII SA/Wa 657/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

, bowiem dotyczy postępowania podatkowego, które toczyło się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto postępowanie to dotyczyło...
. stanowi daninę publiczną do której z mocy art. 209w ust 5 tej ustawy stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, a co za tym idzie należy do trzeciej kategorii należności...

VII SA/Wa 654/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

postępowania podatkowego, które toczyło się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto postępowanie to dotyczyło weryfikacji...
ust 5 tej ustawy stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, a co za tym idzie należy do trzeciej kategorii należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości. Z mocy...
1   Następne >   2