Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

I FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

w rozumieniu art. 174 pkt 2 P.p.s.a., tj.:, 1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w zw. z art. 162 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U....
lub osobie przez niego zatrudnionej, upoważnionej do odbioru korespondencji;, - przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują możliwości doręczania przesyłki...