Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Gd 1648/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-02

skargę. Decyzją z 31 sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Celnej działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz...
., Na podstawie art. 165 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, postanowieniem z dnia 6 maja 2015 r. Naczelnik Urzędu Celnego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wymierzenia kar...

I SA/Wa 1348/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

, lecz osoba prawna, kara grzywny jest adresowana do osoby reprezentującej osobę prawną. W tym zakresie komisja powołała się naprzemiennie na art. 262, § 1a Ordynacji podatkowej...

I SA/Wa 2110/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-03

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. ) - dalej zwanej 'Ordynacja podatkowa'. Według art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej organ...
podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b Ordynacji podatkowej, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć...

I SA/Wa 1841/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-13

administracyjnego (dalej jako : kpa) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...
oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...

I SA/Wa 617/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-29

r. - Ordynacja podatkowa (...), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W myśl art. 3 § 2a i 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają...

I SA/Wa 618/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-29

administracyjnego (...), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (...), postępowań, o których mowa w dziale V...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...

I SA/Wa 619/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-29

1997 r. - Ordynacja podatkowa (...), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...
1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W myśl art. 3 § 2a i 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają...

I SA/Wa 620/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-29

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (...), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

I SA/Wa 621/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-29

r. - Ordynacja podatkowa (...), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej...
. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W myśl art. 3 § 2a i 3 p.p.s.a. sądy administracyjne orzekają...

I SA/Wa 3021/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-19

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1...
administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
1   Następne >   3