Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Bd 310/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-18

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.- dalej jako O.p.).Dlatego też organ uznał wszczęte w niniejszej sprawie postępowanie...
o finansach publicznych oraz naruszenie art. 67b § 1 Ordynacja podatkowej., Jak wynika z uzasadnienia odwołania, w ocenie Spółki organ dokonał błędnej i zawężającej wykładni art...

II SA/Bd 311/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-18

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 ze zm.- dalej jako O.p.).Dlatego też organ uznał wszczęte w niniejszej sprawie postępowanie...
o finansach publicznych oraz naruszenie art. 67b § 1 Ordynacja podatkowej., Jak wynika z uzasadnienia odwołania, w ocenie Spółki organ dokonał błędnej i zawężającej wykładni...

I OSK 421/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

[...], wydaną na podstawie art. 207 i art. 208 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
ustawy - Ordynacja podatkowa, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz gminy, wynikające z ustawy podatkowej...

II SA/Bd 695/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] czerwca 2013 r. S. C. P. sp. z o.o. w O. (dalej zwana...
. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, tj. 'ważnego interesu podatnika' lub/i 'interesu publicznego'., Wezwaniami z [...] listopada 2014 r. oraz z [...] grudnia 2014 r. Marszałek...

II SA/Bd 696/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] czerwca 2013 r. S. C. P. sp. z o.o. w O. (dalej...
zastosowania ulgi podatkowej, o których mowa w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, tj. 'ważnego interesu podatnika' lub/i 'interesu publicznego'., Wezwaniami z [...] listopada 2014...

II SA/Bd 563/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-03

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki B., z dnia 26 czerwca 2014 r., zmienionego wnioskiem...
podatkowej, o których mowa w art. 67 a § 1 Ordynacji podatkowej tj. ' ważnego interesu podatnika' lub 'interesu publicznego'., Wezwaniem z dnia 14 listopada 2014 r. Marszałek...

II SA/Bd 84/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)., Badając materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie, tj. decyzję Starosty...
., Nr 121, poz. 1266 ze zm.), oraz do podatników i w przypadkach, o których mowa w art. 67 a i art. 67 b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

II SA/Bd 85/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)., Badając materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie, tj. decyzję Starosty T...
, poz. 1266 ze zm.), oraz do podatników i w przypadkach, o których mowa w art. 67 a i art. 67 b § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

II SA/Bd 694/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-02

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm., zwanej dalej 'Ordynacją podatkową'), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca...
określonych w art. 67 b Ordynacji podatkowej (wyrok NSA z dnia 20 sierpnia 2010 r. sygn. akt II FSK 610/09), gdyż ulgi tej i tak nie można już udzielić...

II SA/Bd 382/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

naliczonych z tytułu wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej formułują przepisy art. 67 b § 1 pk1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
za 2013 r. w oparciu o art. 67 b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w formie pomocy de minimis, gdyż spełnione zostałyby jednocześnie następujące warunki: wsparcie zostałoby...
1   Następne >   +2   +5   7