Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II SA/Gl 1560/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-19

., dalej u.p.z.p.) podnosząc, że opłata planistyczna stanowi daninę publiczną jako niepodatkowa należność budżetowa. W uzasadnieniu wniosku Spółka podała, że jest właścicielem...
jedynie fakt zbycia nieruchomości upoważnia organ do naliczenia i wyegzekwowania opłaty planistycznej. Decyzja wydana na wniosek właściciela przed zbyciem ma jedynie na celu...