Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 569/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-18

. i A. Projekt ten pozostaje w całkowitej sprzeczności z uchwałą o utworzeniu Parku Kulturowy. Na ten brak spójności merytorycznej poszczególnych dokumentów planistycznych...
i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów...