Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 317/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01

planistycznych, które przygotowano jeszcze przed objęciem wskazanego terenu ochroną prawną w postaci zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Wyjaśniono, iż przesłanką...
, gdyż procedura planistyczna jest w toku to wprowadzenie zmiany przepisu § 5 rozporządzenia Nr 1 nie ma żadnego uzasadnienia z uwagi na podnoszoną ochronę praw nabytych...