Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Bk 371/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-27

. 647 z późn. zm.), powoływanej dalej jako ustawa planistyczna. Poszczególnym paragrafom uchwały nadano następującą treść:, - § 1 ust. 1 - minimalna odległość...
regulacjami z zakresu ochrony środowiska i dotyczącymi dopuszczalnych norm hałasu;, - ustawy planistycznej - poprzez podjęcie uchwały w materii zastrzeżonej dla studium...