Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

SA/Sz 539/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-04-23

, iż właściwy organ 'może wprowadzić dodatkowe opłaty' roczne oznacza, że organ ten działa według uznania administracyjnego, a więc ma prawo wyboru treści rozstrzygnięcia, byleby...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 23 marca 1996 r. (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów za 1995...