Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1814/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

). Co ważne, arkusz organizacji, będący podstawowym dokumentem planistycznym szkoły, został zatwierdzony przez organ prowadzący. W tych okolicznościach żadna z przyczyn...
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1804 ze zm.)., W uzasadnieniu Sąd...