Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I FSK 829/17 - Wyrok NSA z 2019-09-05

skarbowej, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, udział w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, jak również wpływy z administracyjnych decyzji...
, publicznoprawnym (a nie cywilnoprawnym):, C) polegające na uzyskiwaniu przez Gminę określonych wpływów - w szczególności dochody: z podatku od nieruchomości, opłaty...

II FSK 3589/17 - Wyrok NSA z 2019-10-09

planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją produkcji. System wdrażany przez wnioskodawcę posiada innowacyjne i unikatowe rozwiązania rozszerzające znacząco...
; optymalizacja wykorzystania czasu pracy pracowników; znaczne odciążenie działów planistycznych; minimalizacja przestojów; pełniejsza kontrola nad terminowością zleceń...

I SA/Sz 266/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-17

o obiektach budowlanych dla obsłużenia prac planistycznych, statystycznych, cenotwórczych i badawczych, dotyczących zadań i efektów produkcji budowlano - montażowej. KOB...
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.). Skarżącej przyznano od organu kwotę [..] zł (wpis...