Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II GSK 665/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

, wpływa w sposób bezpośredni na jej interes prawny, choćby w części dotyczącej kształtowania ładu przestrzennego, a przez to realizowanie polityki planistycznej dotykającej...
14 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców...