Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

VIII SA/Wa 818/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

małoletnich dzieci) boryka się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł...
innych osób. Również podnoszona okoliczność o ratalnej spłacie tzw. renty planistycznej nie może być przesłanką przyznania prawa pomocy bowiem obowiązek takiej opłaty...

VIII SA/Wa 819/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

dzieci) boryka się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł...
innych osób. Również podnoszona okoliczność o ratalnej spłacie tzw. renty planistycznej nie może być przesłanką przyznania prawa pomocy bowiem obowiązek takiej opłaty...

VIII SA/Wa 818/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł). Podała, że cierpi...
za gaz, energię, telefon oraz pismo wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat za mieszkanie ([...] zł)., Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa...

VIII SA/Wa 819/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

się z problemami finansowymi w związku z posiadaniem kredytu hipotecznego (rata [...] zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną ([...] zł). Podała, że cierpi...
, energię, telefon oraz pismo wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat za mieszkanie ([...] zł)., Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt VIII SA/Wa 818/13...

II GZ 215/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

hipotecznego (rata 1.200 zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną (480 zł). Podała, że cierpi na schorzenie kręgosłupa i od września 2013 r. nie przysługuje...
., wyciągi z rachunków bankowych obojga małżonków, kserokopie faktur za gaz, energię, telefon oraz pismo wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat za mieszkanie wynoszących 519...

II GZ 214/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

hipotecznego (rata 1.200 zł) oraz ponoszoną miesięcznie opłatą planistyczną (480 zł). Podała, że cierpi na schorzenie kręgosłupa i od września 2013 r. nie przysługuje...
., wyciągi z rachunków bankowych obojga małżonków, kserokopie faktur za gaz, energię, telefon oraz pismo wspólnoty mieszkaniowej o wysokości opłat za mieszkanie wynoszących 519...