Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Bk 474/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-01-04

. Spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów opłaty licencyjne w kwocie 55.767.358 zł związane z użytkowaniem znaków towarowych, uiszczane na rzecz podmiotu zależnego...
- S1 GmbH z siedzibą w B., S. Obciążenia kosztów przedmiotową opłatą dokonano na podstawie 8 faktur. W 2016 r. Spółka zaewidencjonowała na koncie 718-01 (prowizja...