Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

IV SA/Wa 320/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-11

art. 85 ust 9 ustawy o ochronie przyrody obwieszczenia Ministra Środowiska 'Stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017' to wskazano, że zarzut ten jest chybiony...
. Powołane przez skarżącą obwieszczenie Ministra Środowiska ma bowiem zastosowanie jedynie do ustalenia wysokości opłat administracyjnych za usunięcie drzew i nie odnosi...