Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

V SA/Wa 1258/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-08

tego kryterium. Wskazano tutaj, iż wbrew twierdzeniom skarżącej opłata 62 zł na miesiąc dla szkół zainteresowanych projektem W. za internetowe seminarium nie wskazuje...
również, iż plan działania jest planistycznym dokumentem, który został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący dla PO KL i przyjęty do realizacji. Zawarte w nim treści opisujące m.in....