Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

IV SA/Wa 338/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-20

zawieszenia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sytuacji prowadzenia prac planistycznych., Organ podniósł...
.). Przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ odnosi się do kwestii wnoszenia opłat adiacenckich przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy...