Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 892/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-23

okoliczność, że skarżący nie składał protestów, zarzutów w sprawie projektowanej zmiany planu na działce nr [...] - w kontekście wprowadzonej w uchwale stawki opłaty planistycznej...
jak w sentencji ze względu na fakt, iż na w/w terenie trwają zmiany planistyczne w kierunku przekształcenia go na usługi komunikacyjne'. Przypomnieć należy...

FSK 2247/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

1. O wartości rynkowej nieruchomości w 2000 r. decydowały wyłącznie przesłanki określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej /Dz.U....
nieruchomościami /t.j. Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./., 2. W pojęciu stanu prawnego nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie...