Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 523/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-16

decyzją z dnia [...].04.2004 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia [...].02.2004 r. ustalającą opłatę w kwocie...
skarżących posiadała natomiast pow. 1098 m2., Prezydent Miasta O. ustalając tę opłatę oparł się na sporządzonym operacie szacunkowym, z którego wynikało, że przed zmianą planu...

II SA/Po 135/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-09-24

, że opłata za zdeponowane odpady została po raz ostatni uiszczona w 1989r., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał w dniu (...) 2007r. zarządzenie pokontrolne...
, na którym znajduje się składowisko nie należy do Zakładów 'A' , które oddały je na komunalne składowisko, z tytułu czego uiściły opłaty na rzecz gminy. Faktami potwierdzającymi...

IV SA/Wa 1036/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-07

, przy czym określenie, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 może nastąpić w toku procedury planistycznej bądź też niezależnie...
opłat za czynności radców prawnych. (Dz.U. poz. 1804, ze zm.) - 480 zł i opłata skarbowa od czynności pełnomocnictwa (17 zł). ...