Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1215/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

się na nie koszty prowadzenia korespondencji i materiałów biurowych, opłaty sądowe i administracyjne, koszty wyjazdów służbowych środkami komunikacji publicznej i samochodami...
zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych związanych z ochroną środowiska, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych'), członkowie powinni przewidywać...