Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

, że wydatki miesięczne związane z utrzymaniem domu wynoszą ok. 800 zł (m.in. opłata za energię elektryczną - ok. 200 zł, za gaz - ok. 300 zł, opłata planistyczna - 214,50 zł...
ustalenia opłaty legalizacyjnej postanawia: przyznać skarżącej B. S. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Zgodnie z art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

VII SA/Wa 1012/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

, za gaz - ok. 300 zł, opłata planistyczna - 214,50 zł), podatek od nieruchomości wynosi 502 zł rocznie. Skarżąca oświadczyła ponadto, że syn z dniem 1 czerwca 2014 r...
może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym, prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków...

II SA/Kr 979/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-21

. znak: [...] PINB ustalił inwestorowi wysokość opłaty legalizacyjnej w celu zalegalizowania przedmiotowego budynku letniskowego w wysokości 25 000 zł., W terminie otwartym...
do wniesienia zażalenia - pismem z dnia 11 kwietnia 2013 r. - na powyższe postanowienie M.S. wystąpił do Wojewody 'z prośbą o umorzenie w części należności z tytułu opłaty...

II SA/Lu 423/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-13

stanowić dowodu uprawniającego do zalegalizowania samowoli budowlanej, a wcześniej do ustalenia opłaty planistycznej., Warunkiem legalizacji samowoli jest zgodność konkretnej...
ze skargi B. W. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej I. uchyla zaskarżone postanowienie...

II OSK 758/11 - Wyrok NSA z 2012-07-17

, na przykład nakładami poczynionymi na nieruchomość przez jej właściciela., W takiej sytuacji brak jest podstaw do ustalenia opłaty planistycznej, gdyż opłata...
-Białej z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...

VII SA/Wa 1607/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-21

. z o. o. z siedzibą w P. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2012r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej...
- młyna cukru wraz z silosem cukru zlokalizowanych na działce o nr ewid. [...], na terenie firmy przy ul. [...] w P. - wysokość opłaty legalizacyjnej na sumę za Młyn...

VII SA/Wa 1575/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

planistycznymi., Powyższa decyzja WINB została zaskarżona przez [...] S.A. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn...
do przedłożenia brakującego dokumentu potwierdzającego zgodność przedmiotowej inwestycji budowlanej z miejscowymi przepisami planistycznymi., Przy piśmie z dnia 22 marca 2016 r...

IV SA/Po 545/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-15

powstała część budynku przez cały okres swego istnienia była niezgodna z obowiązującymi na tym terenie przepisami planistycznymi., Decyzją z 27 kwietnia 2016 r., znak...
na stwierdzenie iż dokonana przez Inwestorkę rozbudowa i nadbudowa nie była zgodna z przepisami planistycznymi obowiązującymi na tym terenie od dnia budowy, aż do dnia...

II SA/Gl 850/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-18

Prawa budowlanego i wniesieniu opłaty legalizacyjnej jest w tym przypadku niemożliwe gdyż zabudowa jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego., H...
m2, a taki właśnie charakter ma ich domek. Wspomnieli także, że w toku jest postępowanie planistyczne obejmujące teren, na którym znajduje się ich działka, a ponadto...

II SA/Gl 851/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-25

z art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego i wniesieniu opłaty legalizacyjnej jest w tym przypadku niemożliwe gdyż zabudowa jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania...
zabudowy do 10 m2, a taki właśnie charakter ma ich domek. Wspomnieli także, że w toku jest postępowanie planistyczne obejmujące teren, na którym znajduje się ich działka...
1   Następne >   +2   +5   +10   21