Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Ol 1323/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-28

dokumentach planistycznych. Organ wskazał również, że przy opracowywaniu planu zadań ochronnych wykorzystano dostępną wiedzę o gatunkach herpetofauny, która uzupełniona została...
ten nie precyzuje również jakiego rodzaju wskazania do zmian w aktach planistycznych plan zadań ochronnych może wprowadzać, ani też nie wprowadza wystarczająco jasnej...

II SA/Wr 561/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

opłat ponoszonych przez mieszkańców Z. i okolicznych wsi za odprowadzanie ścieków. Sąd przyjął, że kwestie o charakterze ekonomicznym nie mogą zdominować postulatów...
absurdem. Organ odwoławczy zauważył również, że w świetle najważniejszych dokumentów planistycznych i planistyczno-sektorowych (Program dla Odry 2006, studium uwarunkowań...