Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 296/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

powierzchni użytkowej, jakie mogą na danej nieruchomości powstać, chłonności danej nieruchomości, założeń planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości...
powstać, chłonności danej nieruchomości, założeń planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości pod względem jej programu zabudowy, przygotowanie feasibility...

III SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości pod względem jej programu zabudowy, przygotowanie feasibility studies (tj. studium wykonalności inwestycji...
jednak z przepisem art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p., ograniczenie o którym mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności...

I FSK 830/20 - Wyrok NSA z 2021-03-03

porozumienia z Metropolią, w szczególności ustanawiających Taryfę opłat za przejazd, wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnych, regulamin przewozu oraz przepisy...
. wykonywanie prac planistycznych związanych z publicznym transportem zbiorowym,, 12. opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z ustalaniem niezbędnego poziomu części zmiennej...