Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 854/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-10

: pozyskiwania gruntów, uzyskiwania pozwoleń, prac planistycznych i architektonicznych (w tym analizy i optymalizacji projektów pod względem efektywności, użyteczności...
, w tym ilości m2 jakie mogą na danej nieruchomości powstać, chłonności danej nieruchomości, założeń planistycznych i możliwości optymalizacji danej nieruchomości pod względem...

I SA/Gl 1293/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-15

procedurą planistyczną prowadzoną przez Gminę. Innymi słowy, procedura ta nie została wszczęta z inicjatywy wnioskodawcy, jak błędnie wskazuje organ. Również dokonane...
tylko jedną czynność, tj. złożył wniosek o zmianę przeznaczenia nieruchomości w związku z prowadzoną przez Gminę procedurą planistyczną i miało to na celu jedynie szybsze...

III SA/Wa 604/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

świadczący usługi, a także ponosi koszty hostingu (tzn. udostępniania miejsca na serwerach) i infrastruktury technicznej. Opłaty za powyższe usługi informatyczne nie zawierają...
opłat licencyjnych za oprogramowanie komputerowe., 5. Usługi wsparcia sprzedaży., Dział Produktów i Marek w W. [...] wraz z Działem Marketingu W. [...] wykonuje...

I SA/Gl 1533/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-04

, które zawarły porozumienia z Metropolią, w szczególności ustanawiających Taryfę opłat za przejazd, wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnych, regulamin przewozu...
. wykonywanie prac planistycznych związanych z publicznym transportem zbiorowym,, 12. opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z ustalaniem niezbędnego poziomu części...