Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 909/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

, na podstawie których ustala się tzw. opłatę planistyczną. Z kolei w art. 15 ustawy wskazano, co może być fakultatywnie unormowane w miejscowym planie zagospodarowania...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez naruszenie władztwa planistycznego gminy polegające na 'dowolnym' narzuceniu zapisów planu., W związku z powyższym...