Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 639/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-02-25

od obowiązku pobrania opłaty planistycznej. Przedmiotowa opłata została ustalona w oparciu o operat szacunkowy wskazujący na wzrost wartości nieruchomości działki nr 25/2 na kwotę...
organu I instancji. Podnieśli przy tym, że orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednoznaczne w kwestii opłaty planistycznej, powołując się na wyrok Naczelnego...

II SA/Wr 840/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

u.p.z.p. poprzez obciążenie opłatą planistyczną wszystkich współwłaścicieli zbytej nieruchomości bez określenia, w jakiej wysokości każdy z nich zobligowany...
decyzja ustala na ich rzecz opłatę planistyczną bez określenia, w jakiej wysokości każde z nich zobligowane jest do jej poniesienia. Według nich, nie może ulegać wątpliwości...

II SA/Wr 839/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

. 4 u.p.z.p. poprzez obciążenie opłatą planistyczną wszystkich współwłaścicieli zbytej nieruchomości bez określenia, w jakiej wysokości każdy z nich zobligowany...
ustala na ich rzecz opłatę planistyczną bez określenia, w jakiej wysokości każde z nich zobligowane jest do jej poniesienia. Według nich, nie może ulegać wątpliwości...

II SA/Wr 249/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-20

. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 06 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości...
. Nr 80, poz. 717 ze zm., dalej w skrócie u.p.z.p.), ustalił wobec G.A. (dalej zwanego stroną lub skarżącym), jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 17.187,00 zł...

II SA/Wr 860/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

ustalającej opłatę planistyczną z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę...
. nr [...]., W uzasadnieniu postanowienia Kolegium podano, że wskazaną decyzją Wójt Gminy J. ustalił Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w J. opłatę planistyczną z tytułu...

II SA/Wr 859/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

ustalającej opłatę planistyczną z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę...
. nr [...]., W uzasadnieniu postanowienia Kolegium podano, że wskazaną decyzją Wójt Gminy J. ustalił Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w J. opłatę planistyczną z tytułu...

II SA/Wr 862/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

ustalającej opłatę planistyczną z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę...
. nr [...]., W uzasadnieniu postanowienia Kolegium podano, że wskazaną decyzją Wójt Gminy J. ustalił Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w J. opłatę planistyczną z tytułu...

II SA/Wr 866/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

ustalającej opłatę planistyczną z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę...
. nr [...]., W uzasadnieniu postanowienia Kolegium podano, że wskazaną decyzją Wójt Gminy J. ustalił Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w J. opłatę planistyczną z tytułu...

II SA/Wr 867/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

ustalającej opłatę planistyczną z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę...
. nr [...]., W uzasadnieniu postanowienia Kolegium podano, że wskazaną decyzją Wójt Gminy J. ustalił Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w J. opłatę planistyczną z tytułu...

II SA/Wr 861/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

ustalającej opłatę planistyczną z tytułu zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę...
. nr [...]., W uzasadnieniu postanowienia Kolegium podano, że wskazaną decyzją Wójt Gminy J. ustalił Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w J. opłatę planistyczną z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   63