Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1948/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

ustalającej dla skarżącego jednorazową opłatę z tytułu tzw. 'renty planistycznej' w wysokości 812.700,00 zł, po upływie końcowego terminu biegu przedawnienia prawa do wymiaru...
. Hauser (...), str. 90/., Zdaniem skarżącego, przedmiotowa opłata - 'renta planistyczna' jest zobowiązaniem o charakterze podatkowym, stanowiącym dochód budżetu gminy...

II SA/Gd 2246/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-16

nie legalizują samowoli budowlanej. Także nie mają tu znaczenia kwestie faktyczne związane z dokonywaniem opłat za używanie terenu., Rację ma strona skarżąca, że decyzja rozbiórkowa...
budowlane, a jedynie wspomniał o sprzeczności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami planistycznymi., To stanowisko organu I instancji nie jest trafne. Wykazanie się ww...