Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA/Gd 2246/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-16

nie legalizują samowoli budowlanej. Także nie mają tu znaczenia kwestie faktyczne związane z dokonywaniem opłat za używanie terenu., Rację ma strona skarżąca, że decyzja rozbiórkowa...
budowlane, a jedynie wspomniał o sprzeczności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami planistycznymi., To stanowisko organu I instancji nie jest trafne. Wykazanie się ww...