Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1885/84 - Wyrok NSA z 1985-04-30

leżących odłogiem mimo nałożonych opłat pieniężnych, dotyczą tylko tych gruntów, a nie całego areału gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Naczelny Sąd...
., W konsekwencji nowej regulacji prawnej wszelkie środki administracyjne, w tym i przejęcie na własność Państwa gruntów leżących odłogiem mimo nałożonych opłat pieniężnych...