Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SA/Gd 92/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-08

takie działanie spełnia kryteria wykonania przedmiotowego wyroku. Poza tym gmina nie pobiera opłaty planistycznej od dnia 9 grudnia 2009 roku, czyli od podjęcia uchwały...
procesowym pełnomocnik skarżącej stwierdził, że opłata planistyczna na mocy uchwały nr [[...]] była przez gminę pobierana, czego dowodzi przypadek mieszkanki gminy - A. B...

IV SO/Wa 48/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

za oddaleniem wniosku, zwrócił uwagę, że w przypadku postępowań planistycznych, - w przeciwieństwie do postępowań administracyjnych sensu stricto - dokumentacja...
, która ma być przekazana Sądowi nie dotyczy postępowania właśnie zakończonego decyzją administracyjną lecz szeregu dokumentów z zakresu procedury planistycznej, nie zespolonych w jedne...