Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 1632/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

, że szacowana nieruchomość ma szczególne cechy zarówno z uwagi na jej stan użytkowy, jak i z powodu uwarunkowań planistycznych - dotychczasowych, wynikających ze studium...
również nie mogą zostać uwzględnione. Komisja zwróciła jedynie uwagę, że ustalenia planistyczne dla niektórych nieruchomości ujętych w zestawieniu 40 nieruchomości, które stanowiły część...

VI SA/Wa 2998/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

opłaty za egzamin i uznania, że otrzymał ocenę pozytywną z egzaminu., Nadto zdający stwierdził, że nie został w prawidłowy sposób powiadomiony o terminie egzaminu...
skarżącego odszkodowania w tym zwrotu opłaty za egzamin notarialny w kwocie 1380,- zł., wraz z odsetkami ustawowymi i odsetkami od zaległych odsetek od dnia 6 listopada...

VI SA/Wa 1777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

Powiatowego w S., dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i obejmowały:, a) 'Operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej prawa...
planistycznych przeznaczenie pod zabudowę wielofunkcyjną, w tym zabudowę mieszkaniową. Analizą rynku objęto też nieruchomości wyłączone z zabudowy przeznaczone pod teren...

VI SA/Wa 146/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

nieruchomości, ani dokumentacji planistycznej., Przepis § 56 ust. 4 rozporządzenia nie wskazuje katalogu dokumentów, których dołączenie do operatu szacunkowego jest obowiązkowe...