Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Go 977/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-19

planistyczną, sprowadza się do poniesienia opłaty przez właściciela w razie łącznego wystąpienia dwóch przesłanek: 1) zmiany wartości nieruchomości w następstwie...
ustalenia opłaty planistycznej, obowiązkiem organów administracyjnych było zatem dokonanie, na podstawie art. 80 k.p.a., oceny dowodu, jakim jest operat szacunkowy...