Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

VI SA/Wa 3543/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-29

marca 2013 r. do 21 kwietnia 2013 r. wg Projektu organizacji ruchu Nr [...]załączonego do wniosku,, 2. ustalił szczegółowe Warunki techniczne i zimowe,, 3. ustalił opłatę...
- Wydziale Dróg, [...][...], ul. [...]., Prezydent [...] wyjaśnił, że za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na czas prowadzenia robót ustalono opłatę zgodnie...