Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

bardziej podobne do siebie pod względem lokalizacji, a jej ustalenia w zakresie czynników planistycznych dowodzą, że przeprowadziła ona szerszą analizę niż A. S.. Oprócz...
A. Sz. niewłaściwie określa wskaźnik 'p.u.m.', a także przeznaczenie planistyczne nieruchomości co w ocenie odwołującego sprawia, iż nie powinien on zostać uznany...