Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II SA/Gl 554/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-04

[...]% stawkę opłaty planistycznej dla Akademii Wychowania Fizycznego w K., co w niedopuszczalny sposób doprowadziło do zróżnicowania praw podmiotów znajdujących...
. Odnosząc się do drugiego zarzutu Rada wskazała, że ustalone w § 14 pkt 5 kwestionowanej uchwały stawki opłaty planistycznej mieszczą się w ustawowym przedziale...

II SA/Ol 966/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-13

Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin bez koncesji oddala skargę. Pismem z dnia 14 maja 2008r. Marszałek...
ustalenia przedsiębiorcy opłaty eksploatacyjnej w trybie art. 85a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz...

II SA/Sz 753/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

geologicznej nie jest automatycznie sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystania nieruchomości określonym w planie lub studium, jeżeli zapisy aktów planistycznych nie dopuszczają...
lit c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 265), oraz opłatę...